Carl Nielsen​

Navn:​

Carl Nielsen

Funktion:​

Advokat

Carl Nielsen CV

Født:​

1978

Uddannelse:​

Juridisk kandidat fra Århus Universitet 2006

Ansættelsesforhold:​

2006-2008 Bonnesen Advokater, advokatfuldmægtig

2008-2009 Retten i Svendborg, dommerfuldmægtig

2009-2014 Bonnesen Advokater, advokat

2014-2016 Justitia Advokater, partner​

Møderet:​

Møderet for landsret, 2011

Arbejdsområder:​

Carl rådgiver primært små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Herudover yder Carl rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Carl har særlig fokus på ansættelsesret og bistår bl.a. virksomheder med udarbejdelse af ansættelseskontrakter, advarsler og bortvisningsskrivelser mv., problemstillinger inden for ligestilling og kollektive overenskomster, ligesom Carl flere gange har rådgivet virksomheder om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

Herudover beskæftiger Carl sig særligt med insolvensretlige problemstillinger og Carl har siden 2008 arbejdet indgående med rekonstruktion af virksomheder, konkursbehandling, inkasso og tvangsauktioner – først som dommerfuldmægtig ved retten i Svendborg og senere som advokat.

Carl har ført et betydeligt antal retssager for både by- og landsret hvor han har repræsenteret såvel erhvervsvirksomheder som private personer.

Ved siden af arbejdet som advokat har Carl tidligere igennem en årrække undervist i Bank- og kreditret hhv. Familie- og arveret på Syddansk Universitet.​

Kontorfællesskab:

Carl driver sin advokatvirksomhed Justitia Advokater ApS, CVR nr. 35801529, i kontorfællesskab med Ajour Advokater ApS.

Ajour Advokater ApS   -   Vindegade 74, 3. sal   -   5000 Odense C   -   Telefon: ​63 11 44 00​   -   Fax: 63 11 13 32​