Claus Tolstrup

Navn:​

Claus Tolstrup

Funktion:​

Advokat

E-mail:​

ct@ajouradvokater.dk

Mobil: 30559209

Claus Tolstrup CV

Født:​

1968

Uddannelse:​

Juridisk kandidat fra Århus Universitet 1994

Ansættelsesforhold:​

1994 – 2000 Advokatfirmaet Bonnesen og Sandager, Odense

2000 – 2001 Advokatfirmaet Lars Christensen, Odense

2001 – 2007 Kielberg Advokater, Odense

2007 - 2008 Kontorchef, Syddansk Universitet

Møderet:​

Møderet for Landsret 2002

Arbejdsområder:​

Claus har gennem hele sin karriere været beskæftiget indenfor erhvervsretlige områder herunder med tyngden på kontraktsret og selskabsret mv. Claus har herudover en betydelig erfaring indenfor insolvensbehandling og har fungeret som tilsyn i forbindelse med en række rekonstruktioner under betalingsstandsning, bistået i forbindelse med akkordforhandlinger udenfor betalingsstandsning og fungeret som kurator i forbindelse med konkursbobehandling.

​​

Claus har stor procedureerfaring, idet han har ført et betydeligt antal rets- og voldgiftssager primært indenfor erhvervsret, entrepriseret og fast ejendom.

​​

I perioden 2007 – 2008 har Claus haft ansvaret for en betydelig del af Syddansk Universitets eksterne juridiske relationer herunder i relation til erhvervssamarbejder mellem Universitetet og det private erhvervsliv samt patentering og kommercialisering af Syddansk Universitets opfindelser. Claus har i forbindelse hermed opnået betydelig erfaring indenfor IPR.

Claus har siden 2006 fungeret som timelærer på Tietgensskolen i Odense og IBC Kolding hvor han underviser i Omsætning og finansiering af fast ejendom samt fungerer som vejleder i forbindelse med afgangsprojekter på fast ejendoms modulet. Han er endvidere censor ved Syddansk Universitet, Juridisk kandidat eksamen. Claus afholder herudover foredragsvirksomhed for rådgive indenfor erhvervsretlige områder.

Ajour Advokater ApS   -   Vindegade 74, 3. sal   -   5000 Odense C   -   Telefon: ​63 11 44 00​   -   Fax: 63 11 13 32​